פאַרבינדן מיט אונדז

וולאַטקאַ מאַטקאָוויק פּולדזשיק