פאַרבינדן מיט אונדז

פרעמיער מיניסטער אליכאן סמאילאָוו