פאַרבינדן מיט אונדז

פּאָפּע יוחנן פאולוס דער ערשטער