פאַרבינדן מיט אונדז

טאַדזשיק פרעזידענט עמאָמאַלי רחמאָן