פאַרבינדן מיט אונדז

ווערטפול ניט אָנצוטאַפּן אַסעט