פאַרבינדן מיט אונדז

אמעריקאנער סעקרעטערי אוו סטעיט אנטאני בלינקן