פאַרבינדן מיט אונדז

טורקמען פרעזידענט סערדאַר בערדימוהאַמעדאָוו