פאַרבינדן מיט אונדז

סאַו טאָמעי און פּרíנסיפּעאַנד סענעגאַל