פאַרבינדן מיט אונדז

'אַרומוואַנדערן ווי אין שטוב'