פאַרבינדן מיט אונדז

פּראָפעסאָר ד"ר אַבדול ג'באר כאַן