פאַרבינדן מיט אונדז

פרעזידענט שוואקאט מירזייעוו פון אוזבעקיסטאן

שאַווקאַט מירזיויעוו איז געווען סעיט 2016 פּרעזידענט וסבעקיסטאַנס. פרעזידענט מירזיויעוו האט אנטשיידן רעפארמען אין פאליטישען, ווירטשאפטליכן און סאציאלן בערייך אומגעזעצט און דאמיט דאס ביזנעס- און אינסטיטוציעסקלימע פון ​​לאַנדעס ערהאבליך פארבעסערט.