פאַרבינדן מיט אונדז

פרעזידענט שוואקאט מירזייעוו פון אוזבעקיסטאן