פאַרבינדן מיט אונדז

פרעזידענט פון אייראפעישער קאָונסיל טשאַרלעס מיטשעל