פאַרבינדן מיט אונדז

קירגיזישער פרעזידענט סאַדיר זשאַפּאַראָוו