פאַרבינדן מיט אונדז

Khujayev Shokhjakhon Akmaljon ugli