פאַרבינדן מיט אונדז

קאַזאַך פרעזידענט קאַססימ-דזשאָמאַרט טאָקייַעוו