פאַרבינדן מיט אונדז

גענעראַל סעקרעטאַר פון דער אַלבאַניש בישאַפּס קאָנפֿערענץ (קאַטהאָליק טשורטש); H. Dede Edmond Brahimaj