פאַרבינדן מיט אונדז

דעפּוטאַט פרעמד מיניסטער ראָמאַן וואַססילענקאָ