פאַרבינדן מיט אונדז

קאָלאָמביאַן פרעזידענט איוואן דוקווע