פאַרבינדן מיט אונדז

כינעזער פרעזידענט שי דזשינפין